Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
444 posty 1701 komentarzy

Gawronski Info

Gawronski Rafzen - Wielokrotnie atakowany, więziony, szykanowany, prześladowany, dyskryminowany i pomawiany za to, że jestem Polakiem w Polsce. Publikacje utajniane: salon24, niepoprawni lub portale z publikacjami atakowane przez hakerów: RadioPomost, AferyPrawa, Wordpr

Okupacja myśli Polaków.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Profesor Polskiej Akademii Nauk ukarany za to, że ujawnił publicznie rezultaty swych badań naukowych.

 

Profesor Polskiej Akademii Nauk ukarany za to, że ujawnił publicznie rezultaty swych badań naukowych.
Prof. Krzysztof Jasiewicz nie będzie kierował Zakładem Analiz Problemów Wschodnich w Instytucie Studiów Politycznych PAN. O jego odwołaniu z dniem 1 czerwca zadecydowało kierownictwo instytutu. Sprawa wiąże się z wypowiedziami badacza.
O zwolnieniu prof. Jasiewicza z funkcji kierownika Zakładu Analiz Problemów Wschodnich w ISP PAN poinformował prof. Eugeniusz Cezary Król, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Sprawa dotyczy wywiadu z historykiem i politologiem prof. Jasiewiczem, który na początku kwietnia opublikował magazyn "Focus Historia Ekstra". W rozmowie pt. "Żydzi byli sami sobie winni?" Prof. Jasiewicz powiedział m.in., że Holokaust "nie byłby możliwy bez aktywnego udziału Żydów w mordowaniu swego narodu".
"Skala niemieckiej zbrodni była możliwa nie dzięki temu, 'co się działo na obrzeżach Zagłady', lecz tylko dzięki aktywnemu udziałowi Żydów w procesie mordowania swojego narodu" - mówił Jasiewicz. Uznał też, że "na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki". "Żydów zaślepia ich nienawiść i chęć odwetu", i że "szkoda czasu na dialog z Żydami, bo do niczego nie prowadzi" - dodał.
Te słowa Profesora sprawdziły się natychmiast, paradoksalnie wobec Jego osoby, został ukarany za wyrażenie popartej dowodami opinii naukowej.

Czy PAN to jeszcze Polska akademia ?

KOMENTARZE

 • Tzw.PAN , o ilę się oriętuje to jest tylko w Moskwie i Warszawie
  Tak,że pytanie Czy on jest Polski jest bezzasadne .ON NIGDY NIE BYŁ POLSKI
 • @liberalkonserwatywny 08:13:43
  W dużej części masz rację.
 • Taka reakcja na słowa prawdy
  wypowiedziane przez Profesora Krzysztofa Jasiewicza była do przewidzenia.
  Oni nie lubią ujawniania prawdy na ich temat, bo:

  Prawda jest zawsze antysemicka.

  Pozdrawiam.
 • Pełen tekst wywiadu z prof. Jasiewiczem
  Tutaj pełen tekst niewygodnego dla pewnej nacji wywiadu z prof. Jasiewiczem:
  http://www.kresowiacy.com/index.php/polska/581-zydzi-byli-sami-sobie-winni-pelny-tekst-wyiadu-z-prof-krzysztofem-jasiewiczem
  - Kopiujcie, póki jeszcze jest w sieci

  No i nie poznaję Onetu. Tutaj dyskusja na temat odwołania pana Profesora. Czyżby zapanowała tam nagle wolność słowa?
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prof-jasiewicz-za-antysemickie-wypowiedzi-nie-bedz,1,5528895,wiadomosc.html
 • Władza mniejszości obcej naszej kulturze i duchowości, to nie demokracja.
  Libero-demokratycznego mitu nie da się już obronić.
 • „Eichmann w Jerozolimie”
  Polecam do przeczytania książkę najsłynniejszej żydowskiej myślicielki XX wieku Hannah Arendt "„Eichmann w Jerozolimie” (Kraków 1987)"::
  "Napisała tam m.in.: Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego narodu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej historii (s. 151).

  Uległość Judenratów wobec nazistów oznaczała skrajną kompromitację żydowskich elit w państwach okupowanych przez III Rzeszę. Arendt stwierdziła wprost: O ile jednak członkowie rządów typu quislingowskiego pochodzili zazwyczaj z partii opozycyjnych, członkami rad żydowskich byli z reguły cieszący się uznaniem miejscowi przywódcy żydowscy, którym naziści nadawali ogromną władzę do chwili, gdy ich także deportowano (tamże, s. 151).

  Arendt pisała, że bez POMOCY Judenratów w zarejestrowaniu Żydów, zebraniu ich w gettach, a potem pomocy w skierowaniu do obozów zagłady, zginęłoby dużo mniej Żydów. Niemcy mieliby bowiem dużo więcej kłopotów z wyszukaniem i spisaniem ich. W różnych krajach okupowanej Europy powtarzał się ten sam perfidny schemat - funkcjonariusze żydowscy sporządzali wykazy imienne wraz z informacjami o majątku Żydów, zapewniali Niemcom pomoc w chwytaniu ich i ładowaniu do pociągów, które wiozły ich do obozów zagłady. Także w Polsce doszło do potwornego skompromitowania dużej części żydowskich elit, poprzez ich uczestnictwo w Judenratach i posłuszne wykonywanie niemieckich rozkazów godzących w ich współrodaków."

  http://chomikuj.pl/pawgoli/Filozofia/*e2*96*baArendt+Hannah/*5bPDF*5d/Arendt+Hannah+-+Eichmann+w+Jerozolimie,342442431.pdf
 • @AdNovum 08:22:56
  Niby każdy to wiedział a jednak takie proste ujęcie powoduje niemalże szok i olśnienie zarazem. To coś takiego jak sformułowanie zasady zachowania energii.

  "Prawda jest zawsze antysemicka."

  Genialne określenie, gratuluję i pozdrawiam,
  Szczęść Ci Boże
 • @Mind Service 09:45:36
  "Uległość Judenratów wobec nazistów oznaczała skrajną kompromitację żydowskich elit w państwach okupowanych przez III Rzeszę."

  Sądzę, że to nie była uległość tylko raczej współdziałanie zaplanowane na wspólnym dla Żydów i Nimców wysokim szczeblu.

  Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo
 • @panMarek 12:40:05
  Artykuł jak najbardziej oddający realia tamtej epoki, jednak nie poprawny politycznie, za co prof zapłacił wysoką cenę, to nic, że żydzi znieważają, opluwają i krytykują Polskę i Polaków, my nawet prawdy wypowiedzieć nie możemy. Francuzi takie polemiki prowadzą na forum uniwersyteckim, w kraju za wypowiedzenie prawdy o i na temat żydów leci się ze stołka, oraz ma sprawy sądowe jak między innymi ja, ot i nasze polskie realia i rzeczywistość..Może żydzi nie są zadowoleni z żadnej władzy i każdą nową witają z nadzieją, że będzie dla nich lepsza, a przynajmniej nie gorsza. Jest trochę inaczej, pracy uczył mnie (jak sam o sobie mówił) ruski Żyd. Jego nauka polegała na stwierdzeniu; " nie chcesz odpowiadać za błędy własne to zrób bałagan we wszystkim gdzie możesz np. w dokumentach." Każda zmiana (władzy również) prowadzi do bałaganu, który żydzi skwapliwie wykorzystują.
 • @Mind Service 09:03:26
  Carat się chwiał i w Polsce ogłosił wolność słowa, zrzeszania się i działania, więc Polacy odpowiedzieli czynnie na takie udogodnienia. Ochrana i szpicle mieli w tym okresie najwięcej zatrudnienia i po tzw. 'wakacjach' nastąpiły aresztowania wszystkich tych, którym chciało się być aktywnymi. Zapełniły się więzienia i sale sądowe.
  Takie działanie nie uchroniło caratu przed wykopyrtnięciem się w 1917. No ale tu nastąpił import materiału rewolucyjnego z Niemiec.
 • Protest zydokomuny na wywiad prof. Krzesztofa Jasiewicza
  na czele z "prof" Bydlo Bartoszewskim .

  Ini­cja­to­rami niniej­szego listu są Człon­ko­wie Cen­trum Badań nad Zagładą Żydów:
  Bar­bara Engel­king, Jan Gra­bow­ski, Agnieszka Haska, Marta Jan­czew­ska, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Mał­go­rzata Mel­chior, Jakub Pete­le­wicz, Alina Ski­biń­ska, Andrzej Żbikowski

  sta­no­wi­sko wyra­żone w liście popierają:

  prof. Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski, prze­wod­ni­czący Mię­dzy­na­ro­do­wej Rady Oświęcimskiej
  Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia prze­ciw Anty­se­mi­ty­zmowi i Kse­no­fo­bii „Otwarta Rze­czy­po­spo­lita„ - Paula Sawicka, Ste­fan Cie­śla, Alek­san­dra Glisz­czyń­ska Gra­bias, Marek Gum­kow­ski, Jan Her­czyń­ski, Elż­bieta Petraj­tis O’Neil, Monika Wie­czyń­ska, Jerzy Jedlicki – Prze­wod­ni­czący Rady Programowej
  prof. dr hab. Paweł Śpie­wak, dyrek­tor Żydow­skiego Insty­tutu Histo­rycz­nego im. E. Ringelbluma
  Piotr Cywiń­ski, dyrek­tor Pań­stwo­wego Muzeum Auschwitz-Birkenau
  dr Łukasz Kamiń­ski, IPN, Uni­wer­sy­tet Wrocławski
  Piotr Muchar­ski, redak­tor naczelny „Tygo­dnika Powszechnego”
  Jaro­sław Kur­ski, zastępca redak­tora naczel­nego „Gazety Wyborczej”
  Grze­gorz Gau­den - Dyrek­tor Insty­tutu Książki
  dr Krzysz­tof Per­sak, ISP PAN, IPN
  Marek Zając, sekre­tarz Mię­dzy­na­ro­do­wej Rady Oświęcimskiej
  Zyg­munt Stę­piń­ski, zastępca dyrek­tora Muzeum Histo­rii Żydów Polskich
  prof. dr hab. Andrzej Frisz­kie, ISP PAN
  prof. dr hab. Andrzej Rychard, dyrek­tor IFiS PAN
  dr hab. Piotr Maciej Majew­ski, IH, Uni­wer­sy­tet Warszawski
  prof. dr hab. Dariusz Stola, ISP PAN
  prof. dr hab. Feliks Tych
  prof. dr hab. Szy­mon Rudnicki
  prof. Jean Char­les Szu­rek, CNRS – Naro­dowe Cen­trum Badań Naukowych
  dr Janusz Mar­sza­lec, Muzeum II Wojny Świa­to­wej w Gdańsku
  dr Joanna Nalewajko-Kulikov, IH PAN
  Robert Kuwa­łek, pra­cow­nik naukowy Pań­stwo­wego Muzeum na Majdanku
  dr Grze­gorz Krzy­wiec, IH PAN, koor­dy­na­tor Zespołu Badań nad Anty­se­mi­ty­zmem ŻIH im. E. Ringelbluma
  Ewa Wiatr, pra­cow­nik naukowy Cen­trum Badań Żydow­skich Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego
  Marian Tur­ski
  dr Elż­bieta Janicka, Insty­tut Sla­wi­styki PAN
  dr Adam Puław­ski, IPN oddział Lublin
  Piotr Jas­sem, pre­zes Kana­dyj­skiej Fun­da­cji Dzie­dzic­twa Polsko-Żydowskiego, oddział w Toronto
  prof. dr hab. Antoni Sułek
  dr hab. Bozena Szay­nok, Uni­wer­sy­tet Wrocławski
  dr Adam Lesz­czyń­ski, adiunkt w Insty­tu­cie Stu­diów Poli­tycz­nych PAN, publi­cy­sta „Gazety Wyborczej”
  prof. dr hab. Andrzej Pacz­kow­ski, ISP PAN
  dr Mar­cin Zaremba, ISP PAN
  dr Piotr Osęka, ISP, PAN
  dr Michał Bile­wicz, Cen­trum Badań nad Uprze­dze­niami UW
  Mar­cin Świę­cicki, poseł na sejm RP, były pre­zy­dent Warszawy
  Redak­cja „Stu­dia Opi­nii” pod­pi­suje się pod tym sta­no­wi­skiem zbio­rowo w peł­nym składzie.
  http://studioopinii.pl/stanowisko-w-sprawie-wywiadu-krzysztofa-jasiewicza-dla-kwietniowego-numeru-focus-historia-ekstra-2013-nr-2/

  Zapamietajmy nazwiska zdrajcow .


  "Ej, jeszcze kiedyś gruchną strzały,
  poleci miastem tupot nóg,
  błyśnie w ciemności orzeł biały
  i zadrży wróg"

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 781 komentarze: 6333